Nổi Bật

QGroup và CEO Trẻ Tuổi Nguyễn Hữu Quang Sở Hữu Chiếc Mazda3 Sau Nhiều Năm Cố Gắng Làm Việc

QGroup là công ty kinh doanh bất động sản với kinh nghiệm còn khiêm tốn nhưng đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Ngoài tiềm lực kinh tế cùng những yếu tố chuyên môn đánh giá, QGroup và CEO Nguyễn Hữu Quang đã nhanh chóng sở hữu chiếc Mazda3. Có thể nói rằng đây sẽ là động lực cùng phát triển, cố gắng của cả công ty. QGroup - tập thể đoàn kết,…
Đọc thêm...